Keresés a Bibliában | On-line Biblia

Leopárd és látomása,

07 Látomás a vadállatokról

Olyan hatalomnak kell lennie, amely a Római Birodalomból emelkedik ki, egy hatalom, mely istenkáromló és leopárd és látomása amely megpróbálja megváltoztatni Isten törvényét és az időt; és amely 3 és fél prófétikus évig uralkodik Sajnos, csak egy hatalomra következtethetünk, amely minden kívánalmat betölt; ez a Római egyház, amely éven áturalkodott Európa fölött. Az igazság után kutatva, mindig emlékeznünk kell arra, hogy egy hitrendszert nézünk - nem azokat kritizáljuk, akik a Római egyház tanait követik.

Valójában egy napon ezrek lehetnek ott közülük a mennyben. Figyeljük meg a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat: a Csak rá kell néznünk a hatalom nevére, hogy meglássuk eredetét - a Római Katolikus Egyház Rómából ered.

Dániel első látomása a négy vadállatról | Velünk az Isten!

Ezek; a vizigótok, osztrogótok, vandálok, burgundiak, lombardok, angol-szászok, frankok, alemannok, herulok és szueviek. Néhány törzs még a római megszállás előtt kereszténnyé vált, de nem voltak katolikusok. Néhányan ariánusok voltak.

leopárd és látomása

Ők azonban eltűntek a történelem színpadán, ahogyan a Pápa, a katolikus császárokat felhasználva, fokozatosan kiterjesztette uralmát az ariánus törzsre is. A herulokat ban, a vandálokat ben irtották ki gyökerestől, az osztrogótok hatalmát pedig ban törték le. Ezzel megnyílt az út a birodalom katolizálásához - tehát, három szarv gyökerestől kiszakasztatott, ami képessé tette a kis szarvat, hogy hatalomra jusson.

Keresés a Bibliában | On-line Biblia

Az egységes gondolkodásmód miatt megkívántatik Az ötödik lateráni zsinaton ben, a pápát ekképpen szólították meg: "Te leopárd és látomása a pásztor, Te vagy az orvos, Te vagy a király, Te vagy a földműves, végül Te vagy a másik Isten a földön. VI, pp d A történelem följegyzi, hogy az az Egyház, amely azt állította, hogy hisz egy élő Istenben, több mint 50 millió embert végzett ki a sötét korszak alatt.

Azért gyilkolták le őket, mert követték a Szentírást, más véleményük volt, és az igazság szerint éltek. Felállították a katolikus inkvizíció törvényszékét, bevezették a kínvallatást, hogy az ún. I Isten törvénye.

  • Dánielnek öreg korában kezdődtek a látomásai, és ezek angyali magyarázatot igényeltek.
  • Hyperopia 3 5
  • Leopárd és látomása. Bejelentkezés
  • Dániel első látomása a négy vadállatról, Leopárd és látomása

A katolikus katekizmus, hogy elkerülje a zavarbaejtő második parancsolatot amelyik tiltja a képek imádatátelhagyta, és az utolsót kettéválasztotta, hogy meglegyen a tíz. Később más törvényeket gyengített és összegzett, így valós jelentésétől elferdített.

Account Options

II Isten idői. A történelem ismét világosan mutatja, hogy ez a kis szarv megkísérelte megváltoztatni Isten törvényét, amely az idővel kapcsolatos.

leopárd és látomása

A Római Egyház szombatról vasárnapra változtatta az istentisztelet napját. A keresztény egyházak többsége is leopárd és látomása ebben Rómát, mintha istenadta hatalma lenne a törvény megváltoztatásában.

leopárd és látomása

Az idő-próféciában egy nap egy évnek felel meg. Ennek utána nézhetünk és ellenőrizhetjük.

leopárd és látomása

Dániel könyve 9. A kis szarv ban szerzett uralmat a Birodalom felett, amikor az utolsó pogány népcsoportot is meghódította. Jusztiniánusz császár a pápát minden egyház fejévé, és az eretnekek büntetőjévé tette.

Pontosan évvel később az egyházat, mely oly sokáig uralkodott Európában, halálos seb érte, mikor ban Berthier, Napóleon egyik generálisa betört a Vatikánba, bebörtönözte a Pápát, megbüntetve a pápai kormányt egy időre.

leopárd és látomása