A működési kiválóság modelljének áttekintése

Működési jövőkép új

Hol tartunk a szervezetek agilissá történő átalakításában?

Egyértelműen civil oldalról, de a mindenkori kormányzati közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés első, kézzelfogható eredménye. A Civil Jövőkép célja, hogy elméleti és gyakorlati áttekintést adjon a civil nonprofit szektor jogszabályi környezetéről, felvesse a legfontosabbnak tartott elvi és gyakorlati problémákat, és alternatívákat mutasson fel azok megválaszolására.

A koncepció alább letölthető. Elméleti kérdések 1.

A bitcoin közgazdaságtana (Közbeszélgetés)

Mit vizsgál a Civil Jövőkép? A tanulmány a hatályos —ös magyar nonprofit jogi szabályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki. Áttekintést ad a civil non­profit szektor jogszabályi környezetéről, felveti a legfontosabbnak tartott elvi és gyakorlati problémákat.

működési jövőkép új Péter 1 nézőpontja 6

Mi volt a Civil Jövőkép megírásának alapvető célja? Célja, hogy az elmélet és gyakorlat áttekintése alapján alternatívákat mutasson fel a civil nonprofit szféra problémáinak megválaszolására.

  1. Ezért a sikereinket úgy érjük el, hogy a versenytársainktól, az ügyfeleinktől és a beszállítóinktól vesszük el, amire a cég részvényeseinek szüksége van.
  2. Civil Jövőkép | Civil Jogok

Miért éppen ezt használjuk? Amikor a társadalmi szervezeteken, a nem-állami szervezetek fogalomkörén belül akarunk egyes szervezeteket megkülönböztetni az állami kötődésűektől, a civil szervezet kifejezést használjuk.

Emellett elterjedt a nonprofit szervezetekből álló rossz látású szerződéssel szektor fogalma, mint az állami és az üzleti szektor mellett a társadalom harmadik meghatározó, intézményesült szektorának elnevezése is. A két fogalom együttes használatával alakul ki a civil társadalom szervezeteinek összessége, a civil nonprofit szektor fogalma, mely tehát a civil társadalomnál működési jövőkép új, de kézzelfoghatóbb kategória.

A civil szektor rendelkezik-e olyan jogosítványokkal, melyek lehetővé teszik a kezdeményezés legfelsőbb döntéshozói kör elé terjesztését?

Rólunk mondták

Ez egy civil oldalról érkező, de a mindenkori kormányzati-közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés. Hisszük, hogy a civil nonprofit szektor tizenöt éves fejlődése után kellően érett és felkészült arra, hogy ilyen szintű stratégiai tervvel álljon elő, önállóan megfogalmazott jövőképet alkosson és a kormányzat elé vigye azt. Milyen nonprofit szerveteket nem vizsgál a Civil Jövőkép, és mi ennek az oka?

A szakszervezetek, pártok, egyházak, szövetkezetek ésmás önkéntes alapon szerveződő formák ún. Civil működési jövőkép új a közhasznú társaság? A tanulmány működési jövőkép új alapján a költségvetési szerv által alapított nonprofit szervezetek, azaz közalapítványok, köztestületek, állami alapítású kht-k sokkal inkább költségvetési szervnek minősülnek mint civilnek.

A magánalapítású kht-k azonban az egyesülési és társulási szabadság kifejezését jelentik, közhasznú tevékenység c éljából alakulnak, s ezért civil szervezetnek minősíthetők.

A működési kiválóság modelljének áttekintése

A kérdésre azonban csak a civil szervezet működésének, tevékenységeinek vizsgálata adhat választ. Milyen alapokra épít a Civil Jövőkép? Hasonló kezdeményezések már voltak, melyek eredményeit a tanulmány igyekezett beépíteni az anyagba: civil oldalról elsősorban a Nonprofit Szektor Analízis projekt kutatási eredményeit, állami oldalról pedig az Igazságügyi Minisztérium vagy a Miniszterelnöki Hivatal megismert terveit.

működési jövőkép új könyv mágikus látomás

A koncepció alkotásakor a nemzetközi jog szintjén érvényesülő normákra, a nemzetközileg elfogadott gyakorlatra és pozitív mintákra, a civil szervezetek működésével és létrehozásával kapcsolatos működési jövőkép új és jogalkalmazói problémákra egyaránt támaszkodtunk. Mindezek figyelembevételével fő célunk egy független és fenntartható civil nonprofit modell körvonalazása volt.

Mi a Civil Jövőkép kapcsolata a jelenlegi magyar szabályozással?

Agilis szervezet mint élő organizmus

A Civil Jövőkép koncepció a mai magyar nonprofit jogi sza­bályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki, és nem az egyes jogszabályok elemzésére szorítkozik. Ehelyett: a Civil Jövőkép nem kizárólag a civil szférát érintő egyes jogszabályok elemzésére szorítkozik.

A reformkoncepció a magyar nonprofit jogi szabályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki. Milyen nemzetközi dokumentumokon, elveken alapul a Civil Jövőkép? A civil társadalom nem intézményesült cselekvéseit az ún. A civil szervezetek is elsősorban e szabadságjogok által meghatározottak. A fenti elvekről, illetve azok megvalósulásáról a következő dokumentumok rendelkeznek: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya Aarhusi konvenció Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz működési jövőkép új jog biztosításáról Mi, a nép: civil társadalom, az ENSZ és globális kormányzás A Kiváló Személyiségek Bizottságának a jelentése az ENSZ és a civil társadalom kapcsolatáról Milyen a Civil Jövőkép kapcsolata az Európai Unió tagországainak jelenlegi gyakorlatával és szabályozásával?

működési jövőkép új myopia és hyperopia, amikor megjelentek

A koncepció megalkotásakor figyelembe vettük, hogy jelenleg az Európai Unió országaiban sokféle civil nonprofit szektor működik. Történeti hagyományoktól, jogrendszertől, kulturális és politikai tényezőktől függően eltérőek a civil szervezeti formák, azok jogosítványai és kötelezettségei, a szervezeteknek és adományozóiknak juttatott kedvezmények mértéke.

Elméleti kérdések

Az európai uniós szabályozás több területét is áttekintettük, az Európai Tanács és az Európai Bizottság anyagait, határozatait és az Unió alkotmányos szerződéstervezetét is. Milyen hatása van Magyarország uniós csatlakozásnak a civil nonprofit szektor jogi szabályozására? Magyarország uniós csatlakozását megelőzően megkezdődött a tagállamok és az Európai Unió szabályainak összeegyeztetését jelentő jogharmonizációs folyamat.

A jogharmonizácoiós folyamat részeként a hazai civil nonprofit szektor jogi szabályozását is — az eltérő jogi szabályozás megszüntetése érdekében — az Európai Unió meglévő szabályrendszeréhez igazították.

Online. Bárhol. Bármikor.

A civil jogi szabályozásnak a jövőben is teljes összhangban kell lennie az uniós normákkal. Készülnek-e majd jogszabályok is működési jövőkép új stratégiai anyagból? Éppen ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk és támogatni fogjuk az abban foglaltak megvalósítását, bár tudjuk, hogy egy adott változtatás végig-vitelekor hosszú átfutásra kell számítani.